Kdy se jedná o dlouhodobý pronájem mobilní toalety a jaké služby jsou zahrnuty v jeho ceně?

Pronájem WC a dalšího zařízení na 15 a více dní je z pohledu naší společnosti již považován za pronájem dlouhodobý. Nabídnutá cena pronájmu pro každého zákazníka platí po celém území České republiky bez ohledu na to, kam předmět nájmu potřebuje.

V ceně pronájmu je, s výjimkou takových produktů jako jsou mobilní kontejnery a mobilní oplocení, zahrnuto:

  • doprava na místo určení a samozřejmě zpět,
  • u vybraných produktů pojištění pronajatého zařízení proti odcizení a vandalismu,
  • pravidelný WC servis spočívající zejména ve vyčerpání a kompletním vyčištění toalety zvenku i zevnitř, doplnění toaletního papíru, chemické náplně a to vše v intervalu dle přání zákazníka. WC servis je nejčastěji poptáván 1x týdně, ale lze zajistit také častěji nebo naopak v delších intervalech jako např. 1x za 14 dní, příp. 1 x za 21 dní, na zavolání apod.),
  • servis WC po ukončení pronájmu
  • po celou dobu nájmu likvidace odpadu na ČOV.

Jak je účtován dlouhodobý pronájem?

V případě dlouhodobého pronájmu je faktura automaticky vystavována po uplynutí 4 týdnů pronájmu s výjimkou mobilních kontejnerů a mobilních oplocení, kde je faktura vystavena opět automaticky, ale vždy na počátku pronájmu na 4 týdny. Důvodem fakturace při zahájení nájmu na počátku je v případě mobilních kontejnerů a mobilních oplocení skutečnost, že minimální dobou nájmu u mobilních kontejnerů i mobilních oplocení je 1 měsíc. Pokud si zákazník mobilní kontejner nebo plot objedná na kratší dobu než 1 měsíc, bude mu účtována cena odpovídající měsíčnímu nájmu.

Neurčí-li zákazník předem, do kdy přesně nájem požaduje, dopočítá se operativně dle jeho požadavku. Obecně však platí, že se nájemné stanovuje jako týdenní. Za týden se považuje kalendářní týden, tj. období od pondělí do neděle. Pokud zákazník nevyužije toaletu nebo jiný předmět nájmu po celý kalendářní týden, je účtována jeho poměrná část a to takto:

– Při zahájení nájmu od pondělí do středy včetně, je účtováno nájemné ve výši ceny za celý týden nájmu. Při zahájení pronájmu od čtvrtka do neděle včetně je účtováno nájemné v poloviční sazbě týdenního nájmu.

– V případě ukončení pronájmu do středy včetně je účtováno nájemné ve výši poloviční sazby týdenního nájmu. Je-li nájemné ukončeno ve dnech od čtvrtka do neděle, je nájemné účtováno ve výši ceny za celý týden nájmu.

Kdy se jedná o krátkodobý pronájem a jaké služby jsou zahrnuty v jeho ceně?

Pronájem WC a dalšího zařízení na 1-14 dní včetně je z pohledu naší společnosti považován za pronájem krátkodobý.

Ceny se stanovují objektivně v závislosti především na vzdálenosti místa určení od nejbližší naší pobočky po celé České republice, množství pronajatých předmětů nájmu např. (počtu toaletních kabin, délky oplocení v metrech, apod.).

V ceně pronájmu je, s výjimkou takových produktů jako jsou mobilní kontejnery a mobilní oplocení, zahrnuto:

  • doprava na místo určení a samozřejmě zpět,
  • u vybraných produktů pojištění pronajatého zařízení proti odcizení a vandalismu,
  • kompletní vyčištění toalety zvenku i zevnitř, doplnění toaletního papíru, chemické náplně,
  • WC servis po ukončení pronájmu,
  • likvidace odpadu na ČOV.

Na větších akcích zajistíme vyčištění a likvidaci odpadu i během jejich konání podle potřeb zákazníka.

Poskytujete mimořádný WC servis pronajaté toalety?

Mimořádným servisem je služba spočívající v kompletním vyčištění toalety zvenku i zevnitř, doplnění toaletního papíru, doplnění chemických náplní a likvidace odpadu na ČOV včetně dopravy vozidla na místo i zpět.

Tuto službu lze objednat jak při dlouhodobém tak při krátkodobém pronájmu. Jedná se tedy o jednorázové vyčištění toalet nad rámec objednaných služeb.

Zajišťujete servis toalet, které jsou vlastnictvím zákazníka?

Službu poskytujeme na celém území České republiky.
Ceny se odvíjí od vzdálenosti místa, kde se toaleta nachází, od naší nejbližší pobočky.

Zvýhodněné ceny nabízíme našim dlouhodobým zákazníkům nebo zákazníkům, kteří si toalety zakoupili od naší společnosti a pokud je možné servis provést v námi určeném dni dle servisní linky. Potřebuje-li zákazník provést servis ihned mimo naše pravidelné servisní linky (trasy), účtujeme dopravné.

Jaké podmínky na umístění vyžaduje mobilní WC?

Jedinou podmínkou pro užívání toalety ze strany naší společnosti je, že mobilní toaleta by měla být umístěna vždy do vzdálenosti cca 6 – 7 metrů od místa, kam je možno (povoleno) zajet našimi servisními vozidly o hmotnosti do 7,5t.

Celorepublikové pokrytí

Celorepublikové pokrytí
Jsme 22 let v ČR

Jsme 22 let v ČR
Know-how

Know-how
Kvalita

Špičková Kvalita
Mapa kde nás najdete

Kde nás najdete

Působíme po celé České republice.

Poptávkový formulář
Jsme specialisté na mobilní toalety, mobilní oplocení a mobilní kontejnery
sponka-small info@dixi-wc.cz telefon-small +420 723 021 565